Vážení Investoři,

jsme připraveni pro Vás zajistit a připravit vše co při prodeji projektu potřebujete! Vše od Projektové přípravy, Studii proveditelnosti, Prodejního a marketingového plánu, Profesionální prodej klientům, Právní servis, Zajištění akcí a nakonec Předání jednotek klientům.

Studii proveditelnosti - Pro vybraný pozemek zpracujeme studii proveditelnosti, na základě které bude možno vybrat nejvhodnější využití z hlediska ekonomického zhodnocení pozemku. Studie se řídí platnými regulativy danými územním plánem.

Prodejní a marketingový plán - zajistíme správné rozložení prodeje v závislosti na připraveném marketingovým plánu, dle požadavků a představ Investora.

Shrnutí služeb realitní kanceláře PLATINUM REAL pro Investory. Rádi pro Vás zajistíme a vypracujeme:

příprava:

 • obchodní strategii,
 • ekonomickou analýzu projektu,
 • návrh skladby jednotek,
 • návrh cen,
 • určení cílové skupiny,
 • předpoklad návratnosti investice,
 • časová osa prodeje,
 • zhodnocení možných rizik vyplývajících z technického řešení,
 • možnosti napojení na infrastrukturu – veřejné komunikace, inženýrské sítě –vzdálenosti, včetně projednání se správci sítí.

průběh:

 • monitoring okolního trhu s cílem získat (a dále získávat) konkurenční výhody,
 • vyhodnocování efektivity marketingových nákladů,
 • zajišťování a zpracovávání informací o tržním potenciálu,
 • zpracování kompletní a profesionální nabídky pro klienty,
 • zajišťování prohlídek nemovitostí, akcí apod.,
 • sledování a vyhodnocování průběhu prodeje a pravidelný reporting investorovi,
 • sledování možných rizik vyplývajících z prodeje a návrh řešení,
 • pravidelný reporting investorovi,
 • zajištění financování projektu všech klientů,
 • řešení klientských změn a požadavků klienta s následným projednáváním s Investorem.

finále:

 • uzavírání smluv včetně právní podpory a servisu klientům,
 • konečný reporting investorovi,
 • evidence a kontrola plateb klientů dle splátkových kalendářů,
 • spolupráce při předávání jednotlivých bytových a nebytových jednotek (vyhotovení předávacího protokolu).

 V případě, že máte jakýkoliv dotaz nebo v případě, že Vás nabídka zaujala, nás prosím kontaktujte.