Vážení klienti,
Vážené společnosti, bytová družstva a ostatní,

dalším odvětvím naší činnosti je správa nemovitostí. I v tomto oboru pro nás pracují profesionálové a proto jsme schopni zajistit Vám vše tzv. od A do Z

Rozsah jednotlivých činností:

Účetnictví a daně

 • vedení jednoduchého účetnictví
 • vedení podvojného účetnictví
 • vypracování daňového přiznání

Ekonomicko správní činnosti

 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor a ostatních,
 • předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad, evidence dlužníků, urgence, soudní vymáhání pohledávek, popř. vystěhování neplatiče
 • předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů (oprav, správy, apod.) dle účetní osnovy
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti

Technicko správní činnosti

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch a zahradnické práce
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech /voda, plyn, elektro a ostatní
 • smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 • zajištění NONSTOP pohotovostní havarijní služby vč.sobot, nedělí a svátků - elektro, voda, plyn
 • smluvní zabezpečení elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany

Máte-li zájem o:

 • bližší informace,
 • analýzu současného stavu správy Vaší nemovitosti,
 • zpracování nabídky naší společnosti

Neváhejte nás kontaktovat na email či telefon – info@platinumreal.cz nebo +420 777 687 055.